Listado de novas
Noticia
15 mar 2023
O Observatorio do Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, OTRAME, vén de actualizar os prezos asociados ao servizo de transporte co fin de facilitar simulacións sobre o seu custo tanto a empresas, como a profesionais ou clientes destes servizos. Esta ferramenta, impulsada pola Xunta da man do sector, facilita a realización de simulacións sobre o custo asociado ao transporte de distintos tipos de mercadorías, segundo o tipo de vehículo empregado. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade realizou nos meses de xaneiro e de febreiro de 2023 a actualización anual dos parámetros que inciden nos custos da actividade do transporte por estrada de Galicia, revelándose o tipo de xuro, o custo das peaxes e a disolución de urea como os indicadores que sufriron unha maior variación de prezo. Deste xeito, segundo os datos do Observatorio do Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, nos últimos doce meses triplicouse o custo do financiamento, sendo máis acusado desde xullo de 2022. En concreto, de decembro para xaneiro o tipo de xuro incrementouse en máis dun 6 %. Ademais, aínda que a Xunta conxelou as peaxes das autoestradas autonómicas, a suba das tarifas das autoestradas estatais AP-9 e da AP-53 nun 4 %, aprobada polo Goberno de España, obrigou a unha revisión á alza deste parámetro. O terceiro parámetro que sufriu unha maior variación anual é a adquisición da disolución de urea, comercializada baixo distintas marcas, e empregada para a redución de emisións de gases nocivos, que incrementou o seu prezo en máis dun 65 % para situarse en torno a 1 euro por litro, sen IVE. A Consellería, a través da Dirección Xeral de Mobilidade, actualiza mensualmente os datos con maior variabilidade, como o prezo do carburante ou o tipo de xuro, e anualmente avalía os parámetros máis estables, como a ITV, o imposto de circulación IVTM ou as peaxes. O Observatorio de custos de transportes de mercadorías por estrada de Galicia, que entrou en funcionamento no ano 2020, conta con información actualizada que permite calcular as tarifas asociadas a 18 modalidades de actividades diferentes, desde os transportes de carga xeral en diferentes tipos de vehículos, a transportes frigoríficos, portavehículos, portacontedores, graneis, cisternas, obra, transporte de animais vivos, de mercadorías perigosas ou transporte en furgoneta, entre outros. Esta ferramenta ofrece ás empresas a posibilidade de realizar simulacións partindo dos custos previstos con carácter xeral para un determinado transporte ou personalizar esta información, adecuándoa á súa situación concreta ou ao tipo de vehículo que empregan para desenvolver a súa actividade. Adicionalmente poden realizar cálculos personalizados indicando a orixe e o destino dos seus servizos, xa que se incorporou á aplicación a funcionalidade de cálculo de rutas e tempos de percorrido. O Observatorio mantén actualizadas variables como o custo dos carburantes, da man de obra e outros parámetros necesarios para o cálculo correcto do que pode supoñer un servizo de transporte. A Xunta creou o Observatorio de custos de transportes de mercancías por estrada de Galicia e impulsou a aplicación web para poñer ao servizo do sector unha ferramenta que lles achega información contrastada do custo real que supoñen os servizos de transporte, facilitando, tanto ás empresas como ao resto de operadores que contratan estes servizos, simulacións dos importes asociados á prestación destas actividades. Pódese acceder a este observatorio a través do seguinte link: https://observatoriotransporte.xunta.gal/otrame
Noticia
09 mar 2023
A Asociación de Fabricantes e Distribuidores presentou os resultados do Barómetro Lean&Green no que se destaca a importancia da xestión ambiental nos procesos loxísticos das empresas. Os principais focos das estratexias sostibles das empresas sitúanse na redución de emisións, a xestión do transporte e a xeración de residuos e a súa reciclaxe. A sustentabilidade no transporte é unha prioridade para as grandes empresas consumidoras, sinalando que o 83% delas dispón de sistemas para medir a súa pegada de carbono no transporte de mercadorías. Nove de cada dez empresas de transporte e loxística apostarán pola optimización dos procesos loxísticos para reducir as emisións, mentres que tres quintas partes apostarán polo transporte colaborativo e o investimento en dixitalización. Hai incerteza á hora de definir que accións adoptarán a longo prazo as empresas para reducir as emisións entre a aposta por renovar a súa flota cara a camións con hidróxeno e a que considera que a tecnoloxía do futuro para o transporte de mercadorías será eléctrica.
Noticia
09 mar 2023
Segundo os datos da ANFAC, durante o ano 2022 matriculáronse en Galicia 1.319 vehículos industriais e autobuses, e 3.358 vehículos comerciais lixeiros. A nivel español, rexistrouse un incremento das matriculacións de vehículos industriais do 12,7% mentres que o número de matriculacións de vehículos comerciais lixeiros descendeu un 21,3% en 2022 con respecto ao ano anterior. A pesar da incerteza económica, o mercado de vehículos comerciais de máis de 3,5 toneladas creceu en 2022. En canto ao transporte de mercadorías, cómpre salientar que a matriculación de tractoras creceu un 16,4% e os vehículos industriais pesados ​​de máis de 16 toneladas un 13,6%. Segundo ANFAC, os modelos máis vendidos, a nivel estatal, son IVECO S-WAY, VOLVO GAMA FH, MERCEDES GAMA ACTROS, DAF GAMA FT, RENAULT TRUCKS GAMA T, SCANIA SERIE R e MAN SERIE TGX.
Noticia
28 feb 2023
A Xunta outorga axudas a 9 asociacións profesionais e empresariais para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia cun investimento de 500.000 € No Diario Oficial de Galicia núm. 41, do 28 de febreiro de 2023, publícase a resolución da Dirección Xeral de Mobilidade, do 17 de febreiro de 2023, pola que se conceden as axudas solicitadas ao abeiro da Orde do 14 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para conceder axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia. Estas subvencións van dirixidas ás asociacións profesionais de transportistas ou de empresarios de actividades auxiliares ou complementarias do transporte, ou ás federacións destas, integrantes do Comité Galego de Transporte por Estrada, para a formación en relación con transporte por estrada en Galicia para o ano 2023. O departamento que dirixe Ethel Vázquez distribuíu estas axudas entre os plans formativos que acadaron as maiores puntuacións, atendendo aos diversos criterios que establece a orde reguladora, entre os que se encontran a representatividade da asociación, a adecuación dos cursos ao ámbito do transporte ou a promoción do idioma galego. O obxectivo que persegue o departamento de Mobilidade da Xunta con estas axudas é que as entidades beneficiarias poidan mellorar as capacidades dos seus asociados en eidos tan importantes como a seguridade viaria, a manipulación de mercadorías perigosas ou a eficiencia na xestión empresarial. Ademais inclúese a subvención de cursos para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP), requisito imprescindible para os condutores que queiran operar no mercado profesional desde a entrada en vigor do Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo. Tamén se promociona a realización, por parte das asociacións do sector, de iniciativas de carácter formativo noutros ámbitos de interese para os profesionais do transporte, como a mellora no coñecemento de diferentes idiomas, tanto para os profesionais do taxi como para todas aquelas persoas que realizan transportes internacionais. De acordo co disposto na convocatoria de axudas, as entidades beneficiarias teñen de prazo ata o día 2 de novembro de 2023 para xustificar as actividades formativas realizadas durante este ano. No ano 2022 realizáronse 185 cursos ao abeiro destes incentivos da Xunta, dos que se beneficiaron un total de 2.360 alumnos. Enlace á resolución: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230228/AnuncioG0533-210223-0002_gl.html
Noticia
16 xan 2023
16 de xaneiro de 2023 A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a orde pola que se amplía en 7.574.288 euros o crédito para a concesión das axudas para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas de servizos de transporte por estrada, convocatoria na que se inclúen as axudas ás empresas que realicen transporte privado complementario. Unha vez efectuada esta ampliación, co incremento de case 7,6 millóns de euros no orzamento, o importe total destas axudas ascenderá a 20.392.726 euros. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mediante este incremento do orzamento ten por obxectivo atender á importante demanda de solicitudes xa recibidas, manténdose os prazos de presentación de solicitudes aberto nos mesmos termos establecidos na orde de convocatoria destes incentivos lanzada o pasado mes de abril. Nas actuacións subvencionables na convocatoria inclúese o achatarramento de vehículos, a adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono, o retrofit’ ou modificación da forma de propulsión de vehículos, a implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos e a adquisición de semirremolques para autoestradas ferroviarias. Nesa liña as axudas inciden na renovación do parque de vehículos, especialmente necesaria no caso de vehículos pesados de transporte de mercadorías, así como no impulso á reactivación do tecido industrial e do sector da automoción , así como no desenvolvemento do transporte intermodal como medio alternativo e complementario ao transporte por estrada. Ver o Orde en detalle no DOG Núm. 10, de 11 de xaneiro de 2023, en: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230116/AnuncioG0533-110123-0004_es.html
Noticia
10 xan 2023
Os factores psicosociais son as condicións de traballo relacionadas coa organización do traballo, en que consiste, como se realiza e as relacións entre as persoas e os contextos nos que se desenvolve. Os factores de risco teñen que ser identificados e eliminados ou avaliados e controlados para evitar consecuencias nocivas para a saúde. A súa avaliación de risco debe abordar os factores de risco psicosociais específicos do traballo. Os factores de risco psicosociais máis importantes aos que está exposto o profesional da condución son: - Esixencias de coñecemento esixentes. - Traballo só. - Traballo a quendas e traballo nocturno. - Xornadas de traballo longas. - Tratar con persoas e lugares cambiantes. - Presión horaria para cumprir os tempos de viaxe. - Exposición a un seguimento permanente. - Exposición a situacións de tensión e violencia. Ademais, tamén estás exposto a: - Traballo monótono e sedentario. - Traballo en fins de semana e festivos. - Pausas insuficientes. - Dependencia de factores externos (tráfico, clima...). - Responsabilidade polas consecuencias dos erros. - Mantemento da actividade en situacións de fatiga física. As medidas que se poden tomar son: - Minimizar a fatiga: xestionando o tempo de traballo e descanso, e a carga de traballo, mellora ergonomicamente a cabina do condutor. - Mellorar as condicións laborais: formación, contratación e retribución. - Mellorar as capacidades de rendemento: incrementando as competencias tecnolóxicas e informáticas..., utilizando tecnoloxías de detección de fatiga, planificando rutas e tempos de forma realista, coñecendo o estado da estrada. - Vixiar situacións de exposición á violencia: utilizando lugares de descanso que ofrezan garantías, desenvolvendo habilidades de xestión de situacións conflitivas. - Facilitar a alternancia con outras tarefas e as relacións cos compañeiros. - Contar coa participación dos condutores na planificación. - Organizar axeitadamente quendas, horarios e xornadas de traballo. - Integrar o factor idade nos plans de prevención de riscos laborais. - Fomentar hábitos saudables nos recreos. Esta información pódese completar en "Factores de risco psicosociais e riscos asociados no sector do transporte por estrada", INSST, Madrid 2022. Tamén podes descargar o seguinte folleto do INSST: https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+psicosociales+en+la+conducci%C3%B3n+de+transporte+de+mercanc%C3%ADas+por+carretera+CAMIONES.pdf/de208ad2-abe3-c629-60bb-fc75f881d85b?t=1669299037084
Noticia
03 xan 2023
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou, no Diario Oficial de Galicia de 2 de xaneiro de 2023, a resolución coa listaxe das 9 asociacións profesionais e empresariais ás que se lle concederon axudas para a formación no eido do transporte por estrada, que se poden consultar no seguinte enlace ao DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230102/AnuncioG0533-231222-0001_gl.html O importe total outorgado para o financiamento dos plans formativos presentados polas entidades beneficiarias é de 443.513,52 €. O obxectivo destas axudas é colaborar coas entidades que se integran no Comité Galego de Transportes co fin de que realicen un plan formativo sobre materias de maior interese para os profesionais do sector. Estas subvencións contribúen a que as entidades beneficiarias poidan mellorar as capacidades dos seus asociados en materias como a seguridade viaria, a manipulación de mercadorías perigosas ou a eficiencia na xestión empresarial. Ademais inclúese a subvención de cursos para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP), requisito imprescindible para os condutores que queiran operar no mercado profesional desde a entrada en vigor do Real Decreto 1032/2007, do 20 de xullo. Tamén se promociona a realización, por parte das asociacións do sector, de iniciativas de carácter formativo noutros ámbitos de interese para os profesionais do transporte, como a mellora no coñecemento de diferentes idiomas, tanto para os profesionais do taxi como para todas aquelas persoas que realizan transportes internacionais. O desenvolvemento destas actividades por parte das asociacións profesionais do sector do transporte facilita a plena adaptación das accións formativas á evolución das necesidades dos profesionais, dando continuidade a unha liña de actuación que a Xunta vén desenvolvendo nestes últimos anos. Nas tres últimas convocatorias, as dos anos 2020, 2021 e 2022, a Xunta concedeu axudas que permitiron a realización de 453 cursos nos que participaron un total de 6.372 profesionais.
Noticia
23 dec 2022
19/12/2022 As Comunidades Autónomas do noroeste avanzan na definición da estratexia das infraestruturas do Corredor Atlántico que fixa como obxectivo triplicar o transporte de mercadorías por ferrocarril no horizonte do ano 2040, pasando dos 7 millóns de toneladas anuais a máis de 20 millóns de toneladas anuais. A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta, Ethel Vázquez, a conselleira de Mobilidade e Transformación Dixital de Castela e León, María González Corral, e o conselleiro de Medio Rural e Cohesión Territorial do Principado de Asturias, Alejandro Calvo Rodríguez, mantiveron hoxe unha xuntanza de traballo en Ponferrada no marco da alianza que manteñen as tres comunidades en defensa do Corredor Atlántico Noroeste. O obxectivo desta xuntanza foi consensuar os obxectivos e as liñas de actuación que deben guiar os investimentos na modernización da rede ferroviaria do noroeste peninsular, conformando un plan director do Corredor Atlántico nas tres comunidades. O gran obxectivo desa estratexia común é que o noroeste consiga dispoñer das infraestruturas necesarias para incrementar a competitividade dos portos e plataformas loxísticas, aumentar o tráfico de mercadorías e chegar a transportar a través do ferrocarril ata o 12% das mercadorías, acadando unha porcentaxe de cota modal similares aos de Francia ou Alemaña. Galicia, Asturias e Castela e León están a ultimar a posta en común do traballo realizado nos últimos anos de forma independente e coordinada polas tres autonomías para identificar as principais deficiencias e carencias da súa rede ferroviaria e as actuacións prioritarias no desenvolvemento do Corredor Atlántico. As tres comunidades consideran imprescindible aproveitar a oportunidade única do reforzo dos orzamentos da UE co fin de paliar os efectos derivados da covid-19, coa creación extraordinaria dos Fondos Next Generation para impulsar a remodelación global da rede ferroviaria do noroeste que está incluída no trazado do Corredor Atlántico, ademais dos xa previstos recursos do mecanismo Conectar Europa, que no programa 2021-2027 está dotado con 25.800 M€ para o sector do transporte. Galicia, Asturias e Castela e León conformaron no ano 2017 unha alianza de éxito para impulsar que, con motivo da revisión dos regulamentos europeos sobre a Rede Ten-T, se corrixise o erro histórico que deixaba o noroeste peninsular fóra do trazado do Corredor Atlántico. Grazas a ese traballo conxunto, a liña ferroviaria Venta de Baños-León-Xixón e León-Monforte de Lemos-Ourense-Vigo-A Coruña pasaron a formar parte do Corredor Atlántico. Agora, as comunidades traballan para conseguir que ese logro se traduza nunha modernización e mellora da súa rede ferroviaria que redunde no incremento da competitividade e das capacidades loxísticas do noroeste. Con esta estratexia común búscase propoñer ante o Goberno de España e a Unión Europea un plan de actuacións concertadas para o desenvolvemento do transporte intermodal e da loxística no noroeste, reducindo de forma notable as emisións de CO₂. As infraestruturas pendentes de execución, as ramplas elevadas, a vía única en parte da rede, os treitos sen electrificar e as seccións saturadas apúntanse como as principais deficiencias que se deben superar para acadar os obxectivos marcados. As tres comunidades agardan concluír nas vindeiras semanas a elaboración da estratexia conxunta, definindo as prioridades de actuación e cuantificando os investimentos precisos.
Noticia
23 dec 2022
16/12/2022 A Xunta está a avanzar na dixitalización da xestión integral das estradas autonómicas, á que destinará un investimento de máis de 14 millóns de euros ata o ano 2027. O director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, inaugurou hoxe en Santiago unhas xornadas técnicas para analizar os novos pasos a desenvolver pola Administración autonómica, no marco da Estratexia de Dixitalización e Innovación en materia de Estradas de Galicia, elaborada en coordinación coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Mediante esta estratexia, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade trata de dar resposta ás necesidades en xestión integral das estradas autonómicas, buscando a integración de todos os datos e sistemas informáticos. Esta base de datos estará ao dispor dos cidadáns, mellorando a transparencia, aforrando custos e tempos de xestión ás persoas e optimizando os recursos da administración. No marco deste proxecto, a Xunta xa contratou por un investimento de 1,8 M€ e ten en marcha os traballos de dixitalización dos expedientes de expropiacións da rede autonómica de estradas e o relativo á dixitalización da información actualmente en papel do dominio público das estradas. Tamén están en marcha os traballos para a dixitalización dos elementos de defensa da rede autonómica de estradas, cun investimento de case 2,4 M€, cuxo obxectivo é acadar un ‘xemelgo dixital da estrada’, para facilitar a actividade administrativa, redactar proxectos de mellora ou para os labores de conservación. Baixo este contrato elabórase tamén a cartografía dixital dos 5.500 km de estradas de titularidade autonómica, tanto en dúas como en tres dimensións Tamén se vectorizarán os elementos que definen as estradas, como eixes, liñas de separación de carrís, bordos, pontes, viadutos, pasos ou túneles O conxunto de actuacións no marco da Estratexia de Dixitalización e Innovación nas Estradas contan co financiamento do programa do Fondo Europeo REACT-EU, e cos fondos europeos FEDER 21/27.