Dámosche a benvida ao Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

Con esta ferramenta poderás realizar simulacións do custo asociado ao transporte de mercadorías en Galicia, adaptadas ás peculiaridades sectoriais e as derivadas de aspectos singulares, como a nosa xeografía.

Ademais, tamén dispomos de información de utilidade sobre o propio sector de transporte de mercadorías en Galicia.

Realiza as túas simulacións
Selecciona o tipo de vehículo no despregable inferior e poderás realizar a simulación do teu servizo de transporte. Deste modo pódense calcular os custos asociados a cada servizo axustados ás condicións de cada empresa
Déixanos axudarte á xestión da túa actividade
Flota
Dá de alta os teus vehículos e consulta de xeito doado, e en calquera momento, os custos dos servizos con calquera deles
Simulación
Garda as simulacións que fagas para os teus vehículos e accede dende o teu perfil para consultar o seu histórico
Custes
Consulta as simulacións dos teus vehículos e compara os seus custos para unha maior eficiencia na xestión
Quenes somos
Deixa que nos presentemos

A través deste portal, a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas e empresas interesadas no transporte de mercadorías unha ferramenta que lles axuda a unha mellor optimización dos custos de explotación.

Ademais, a Xunta de Galicia leva a cabo diversas actuacións dirixidas á mellora da función loxística e da actividade de transporte de mercadorías. Neste portal promoveremos a incorporación de información sobre este tipo de actividades que desenvolve a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

As nosas novas
Noticia
31 Jul 2020
Conforme se recolle na Plataforma Online del Transporte de Mercancías por Carretera (NEXOTRANS), a semana pasada celebrouse a cuarta reunión do grupo de traballo constituído para analizar a situación da dixitalización do transporte de mercadorías en España e deseñar as accións necesarias para potenciar o uso da documentación electrónica. Este grupo de traballo está formado por once asociacións da cadea de subministro, cinco autoridades portuarias e dez plataformas tecnolóxicas, representando a máis de 300.000 empresas. A través dun comunicado explican a importancia das solucións dixitais na cadea loxística, non só en termos de xeneralización do uso de ferramentas tecnolóxicas, senón tamén aportando vantaxes nos custos, a eficiencia, a seguridade do transporte e a loxística, e a transparencia na xestión do transporte de mercadorías. O grupo tamén abordou os efectos da inspección en estrada, a integración do DET nos sistemas de xestión das Peme e a formación específica nestes ámbitos.
Noticia
31 Jul 2020
A Xunta de Galicia concede axudas a 11 asociacións profesionais e empresariais para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia, cun investimento de 400.000 euros. O DOG Núm. 148 publica a Resolución do 14 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convocan estas axudas e se establecen as bases reguladoras. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade persegue mellorar as capacidades do sector en eidos como a seguridade viaria, a manipulación de mercadorías perigosas ou a eficiencia na xestión empresarial; así como a capacitación profesional, incluíndose tamén os cursos para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP). Estas axudas concédense aos plans formativos que conseguiron mellores valoracións conforme a criterios establecidos como a representatividade, o ámbito, o menor custo ou a promoción do idioma galego. Así dáse continuidade á formación equivalente realizada en 2019, que abarcou 158 cursos con un total de 2.435 beneficiarios.
Noticia
30 Jul 2020
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade encomendou á Axencia Galega de Infraestruturas a xestión de carácter técnico para a licitación e execución do contrato de Servizo relativo ás actuacións necesarias para a aprobación da Estratexia galega de mobilidade, conforme recolle o DOG Núm. 133, do 6 de xullo de 2020, Esta estratexia deberá contribuír a acadar unha rede de transporte e de infraestruturas moderna, eficiente, ordenada e sostible, que responda ás necesidades reais da mobilidade dos cidadáns e incremente a competitividade económica da comunidade. Enmárcase nas medidas planificadas pola Xunta de Galicia para impulsar a reactivación e dinamización económica a través das infraestruturas e da promoción dunha mobilidade segura. A súa elaboración abordará a diagnose da situación actual, contemplará a análise big data da información dispoñible, incluirá a xeorreferenciación e modelización da información de demanda e estará sometida a consulta pública para que os cidadáns, administración e organismos interesados poidan participar.