Sobre o observatorio

Información

Aquí podes ver a información sobre o Observatorio de Transporte de Mercancías de Galicia

Descrición da plataforma

O Observatorio de Transporte de Mercadorías de Galicia proporciona ás empresas de transporte, ás empresas cargadoras, ou a calquera interesado en xeral, unha ferramenta para o cálculo dos custos do transporte de mercadorías por estrada dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. Isto facilita que o conxunto dos participantes na contratación de servizos de transporte dispoñan dun mellor coñecemento dos custos que teñen asociados, simplificando e dotando dunha maior transparencia ao conxunto da actividade sectorial.