Dámosche a benvida ao Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

Con esta ferramenta poderás realizar simulacións do custo asociado ao transporte de mercadorías en Galicia, adaptadas ás peculiaridades sectoriais e as derivadas de aspectos singulares, como a nosa xeografía.

Ademais, tamén dispomos de información de utilidade sobre o propio sector de transporte de mercadorías en Galicia.

Realiza as túas simulacións
Selecciona o tipo de vehículo no despregable inferior e poderás realizar a simulación do teu servizo de transporte. Deste modo pódense calcular os custos asociados a cada servizo axustados ás condicións de cada empresa
Déixanos axudarte á xestión da túa actividade
Flota
Dá de alta os teus vehículos e consulta de xeito doado, e en calquera momento, os custos dos servizos con calquera deles
Simulación
Garda as simulacións que fagas para os teus vehículos e accede dende o teu perfil para consultar o seu histórico
Custes
Consulta as simulacións dos teus vehículos e compara os seus custos para unha maior eficiencia na xestión
Quenes somos
Deixa que nos presentemos

A través deste portal, a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas e empresas interesadas no transporte de mercadorías unha ferramenta que lles axuda a unha mellor optimización dos custos de explotación.

Ademais, a Xunta de Galicia leva a cabo diversas actuacións dirixidas á mellora da función loxística e da actividade de transporte de mercadorías. Neste portal promoveremos a incorporación de información sobre este tipo de actividades que desenvolve a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

As nosas novas
Noticia
28 feb 2024
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publica no Diario Oficial de Galicia, de 27 de febreiro de 2024, a resolución coa listaxe das 8 asociacións profesionais e empresariais ás que se concederon axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada. No seguinte enlace ao DOG poden consultarse as subvencións concedidas a cada unha desta entidades, que acadan un investimento da Xunta de 500.000 euros: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240227/AnuncioG0533-200224-0002_gl.html O obxectivo destes incentivos é colaborar coas entidades que se integran no Comité Galego de Transportes co fin de que realicen un plan formativo sobre materias de maior interese para os profesionais do sector. Con estes incentivos a Xunta fomenta que as entidades beneficiarias poidan mellorar as capacidades dos seus asociados en eidos tan importantes como a seguridade viaria, a manipulación de mercadorías perigosas ou a eficiencia na xestión empresarial. Ademais inclúese a subvención de cursos para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP), requisito imprescindible para os condutores que queiran operar no mercado profesional desde a entrada en vigor do Real Decreto 1032/2007, do 20 de xullo. Tamén se promociona a realización, por parte das asociacións do sector, de iniciativas de carácter formativo noutros ámbitos de interese para os profesionais do transporte, como a mellora no coñecemento de diferentes idiomas, tanto para os profesionais do taxi como para todas aquelas persoas que realizan transportes internacionais. O desenvolvemento destas actividades por parte das asociacións profesionais do sector do transporte facilita a plena adaptación das accións formativas á evolución das necesidades dos profesionais, dando continuidade a unha liña de actuación que a Xunta vén desenvolvendo nestes últimos anos. Nas tres últimas convocatorias, no ano 2021, 2022 e 2023, a Xunta concedeu axudas que permitiron a realización de 487 cursos nos que participaron un total de 7.186 profesionais.
Noticia
28 feb 2024
O presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, puxo en valor a inclusión da área de estacionamento protexido para vehículos pesados que se construirá no polígono de San Cibrao das Viñas dentro da futura rede galega de aparcadoiros destas características que está impulsando o Goberno galego de forma pioneira en España. Así o salientou durante o acto de firma do convenio entre a Xunta, a Deputación de Ourense e a Asociación de empresarios deste polígono industrial para poñer en marcha esta infraestrutura, cun investimento total de 500.000 euros, dos que a Administración autonómica achegará 300.000 euros, que se celebrou o 27 de febreiro de 2024. Rueda adiantou que “antes de que remate 2024” os transportistas de vehículos pesados que fagan uso deste polígono contarán cun estacionamento protexido “de máxima categoría” e que lles vai garantir “seguridade” e “os requirimentos de comodidades” co obxecto de facer “máis levadeiro un oficio tan duro coma este”. FAVORECER A INCORPORACIÓN DE MULLERES A UNHA PROFESIÓN MASCULINIZADA Neste senso, o titular do Executivo de Galicia en funcións precisou que esta área contará cun total de 59 prazas que se integrarán na futura rede galega de aparcadoiros seguros para o sector do transporte. En concreto, estará dotada cun total de 1.500 prazas espalladas por todo o territorio. Rueda incidiu en que o que se procura é mellorar a seguridade e comodidade dos transportistas nas súas paradas e descanso e fixo especial mención ao feito de que, ao favorecer esta contorna de seguridade, tamén se procura facer máis atractiva a profesión “para que se incorporen mulleres a esta profesión moi masculinizada”. Así, por exemplo, a área de estacionamento de San Cibrao das Viñas contará con perímetro valado, cámaras de seguridade, zonas de descanso ou vestiarios. Ademais, está planificada tendo en conta a perspectiva de xénero para garantir tamén a máxima seguridade para as mulleres condutoras. 12 M€ PARA A AMPLIACIÓN DO POLÍGONO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS O presidente en funcións valorou o carácter estratéxico e “fundamental” desta infraestrutura, tanto para o desenvolvemento industrial da zona como á hora de apoiar un sector como o do transporte, que resulta fundamental -como demostrou na pandemia- e que representa en torno ao 1% do PIB galego. Por iso, Rueda agradeceu a todos os implicados o seu compromiso e puxo en valor a importancia da colaboración entre administracións e entre a esfera pública e a privada á hora de poñer en marcha infraestruturas como esta, que redundan no beneficio de todos, xa que argumentou que favorecen o desenvolvemento e crecemento das empresas. Por último, o titular en funcións do Executivo galego referiuse tamén a outras apostas que está facendo a Xunta pola localidade. En concreto, apuntou á ampliación do propio polígono, xa en tramitación e na que se prevén investir 12,5 millóns de euros. Nese senso, apuntou a “antes de que remate 2025” como a data que se prevé para que esta ampliación estea completamente desenvolvida.
Noticia
01 feb 2024
Un dos cursos con máis interese dos condutores é a actualización sobre tacógrafo dixital, tempos de condución e descanso. O chamado Paquete de Movilidad publicado o pasado 31 de xullo de 2022 trouxo cambios para o tacógrafo dixital: a) Os tacógrafos intelixentes serán compatibles cos servizos de localización prestados por Galleo, o sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario, ou con outros sistemas de navegación por satélite. b) A posición do vehículo debe rexistrarse automaticamente cada vez que cruce a fronteira dun Estado membro e cada vez que realice operacións de carga ou descarga. c) O aparello de control permitirá ao condutor introducir e confirmar, en tempo real, a información que indique que o vehículo está a ser cargado ou descargado ou que se está efectuando unha operación de carga/descargas simultáneas. d) Disponse de novos pictogramas para distintas operacións e posicionamentos que ha de rexistrar o tacógrafo. A partir do 21 de agosto de 2023 é obrigatorio instalar o tacógrafo dixital de segunda xeración nos vehículos novos, e nos que realicen transporte internacional como moi tarde o 18 de agosto de 2025.