Dámosche a benvida ao Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

Con esta ferramenta poderás realizar simulacións do custo asociado ao transporte de mercadorías en Galicia, adaptadas ás peculiaridades sectoriais e as derivadas de aspectos singulares, como a nosa xeografía.

Ademais, tamén dispomos de información de utilidade sobre o propio sector de transporte de mercadorías en Galicia.

Realiza as túas simulacións
Selecciona o tipo de vehículo no despregable inferior e poderás realizar a simulación do teu servizo de transporte. Deste modo pódense calcular os custos asociados a cada servizo axustados ás condicións de cada empresa
Déixanos axudarte á xestión da túa actividade
Flota
Dá de alta os teus vehículos e consulta de xeito doado, e en calquera momento, os custos dos servizos con calquera deles
Simulación
Garda as simulacións que fagas para os teus vehículos e accede dende o teu perfil para consultar o seu histórico
Custes
Consulta as simulacións dos teus vehículos e compara os seus custos para unha maior eficiencia na xestión
Quenes somos
Deixa que nos presentemos

A través deste portal, a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas e empresas interesadas no transporte de mercadorías unha ferramenta que lles axuda a unha mellor optimización dos custos de explotación.

Ademais, a Xunta de Galicia leva a cabo diversas actuacións dirixidas á mellora da función loxística e da actividade de transporte de mercadorías. Neste portal promoveremos a incorporación de información sobre este tipo de actividades que desenvolve a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

As nosas novas
Noticia
27 set 2021
A nivel europeo, o proxecto piloto ECOGATE ten como obxectivo mellorar o mercado dos vehículos de gas natural convencionais e renovables en todo o Corredor Atlántico (Portugal, España e Francia), o Corredor Mar do Norte-Mediterráneo (Francia) e o Corredor Mediterráneo Español (España) a través de novas tecnoloxías e solucións innovadoras para o subministro de servizos loxísticos, combustibles máis limpos, infraestruturas de repostaxe... En España existe, actualmente, 185 puntos de repostaxe de gas natural operativos (e 24 en Portugal). Na web de GASNAM pódense consultar as estacións públicas de GNC e GNL, operativas e en construción. Desde 2013, derivado do Plan nacional de calidade do aire, os vehículos máis respectuosos co medio ambiente ten unha discriminación positiva a través de catro distintivos medioambientais. A etiqueta medioambiental ECO está dirixida a tusimos e comerciais lixeiros propulsados por GNC e vehículos híbridos no enchufables; así como para vehículos de transporte de mercadorías propulsados por GNC ou GNL, e para calquera vehículo EURO 6/VI.
Noticia
20 set 2021
A Xunta de Galicia abriu o prazo para solicitar as axudas para adquisición de vehículos eléctricos e a implantación de infraestruturas de recarga, no marco do programa Moves III. Este programa está dirixido, entre outros, a empresas, que poderán formalizar a súa petición ata o 31 de decembro de 2023. Trátase dunha convocatoria de concorrencia non competitiva, polo que as axudas concederanse por orde de chegada. Estas solicitudes tramitaranse a través de entidades colaboradoras adheridas: concesionarios, no caso de adquisición de automóbiles, e instaladores de baixa tensión para a implantación de infraestruturas de recarga. Esta convocatoria do Moves inclúe dúas liñas: a) Vehículos: A primeira delas ten como obxectivo fomentar a adquisición de vehículos eléctricos, híbridos enchufables ou de pila de combustible. Neste caso, as axudas oscilarán entre os 700 e os 9000 euros por automóbil en función do tipo de solicitante, características do vehículo ou uso, entre outras cuestións. Así, a compra de motocicletas e cuadriciclos apoiarase con axudas de ata 2000 euros; os turismos recibirán ata 7000 euros; e as furgonetas poden chegar aos 9000 euros. Os particulares só poderán dispoñer de apoios para a compra dun vehículo, mentres que o resto de beneficiarios –entre os que se encontran autónomos e pemes– poden solicitar ata 50 por ano –fronte os 30 de límite na anterior edición–. b) Puntos de recarga: A segunda liña do Moves III diríxese á implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos, con axudas de entre o 30% e o 80% do custo subvencionable en función do tipo de solicitante, potencia, ou localización en concellos de menos de 5000 habitantes. Deste xeito, a axuda máxima duplícase con respecto a anteriores convocatorias, onde era do 40%.
Noticia
08 set 2021
O 31 de agosto, a Comisión Europea abriu unha consulta pública sobre o próximo plan de continxencia para o transporte de mercadorías, co obxectivo de garantir a preparación para futuras crises e a continuidade comercial no sector. O plan ten como obxectivo establecer un "manual de crise" que incluirá accións relevantes para mitigar calquera impacto negativo sobre o sector do transporte, os pasaxeiros e o mercado interior en caso de unha crise. O obxectivo desta consulta será recoller as experiencias do día a día para facer fronte á pandemia de COVID-19. A consulta proporcionará ás partes interesadas, ​​e ao público en xeral, a oportunidade de expresar as súas opinións e posicións. Esta consulta está orientada, entre outras, a: • Autoridades públicas nacionais (ministerios e axencias responsables do transporte) • Autoridades públicas rexionais ou locais • Operadores / empresas de transporte e asociacións industriais • Organismos e axencias internacionais, rexionais e europeas relevantes que se ocupan do transporte. Pódese participar inscribíndose no Rexistro de transparencia da UE e respondendo a un sinxelo cuestionario ao que se pode acceder desde a publicación da iniciativa "Plan de continxencia para o transporte" na páxina web da Comisión Europea: ec.europa.eu