Dámosche a benvida ao Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

Con esta ferramenta poderás realizar simulacións do custo asociado ao transporte de mercadorías en Galicia, adaptadas ás peculiaridades sectoriais e as derivadas de aspectos singulares, como a nosa xeografía.

Ademais, tamén dispomos de información de utilidade sobre o propio sector de transporte de mercadorías en Galicia.

Realiza as túas simulacións
Selecciona o tipo de vehículo no despregable inferior e poderás realizar a simulación do teu servizo de transporte. Deste modo pódense calcular os custos asociados a cada servizo axustados ás condicións de cada empresa
Déixanos axudarte á xestión da túa actividade
Flota
Dá de alta os teus vehículos e consulta de xeito doado, e en calquera momento, os custos dos servizos con calquera deles
Simulación
Garda as simulacións que fagas para os teus vehículos e accede dende o teu perfil para consultar o seu histórico
Custes
Consulta as simulacións dos teus vehículos e compara os seus custos para unha maior eficiencia na xestión
Quenes somos
Deixa que nos presentemos

A través deste portal, a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas e empresas interesadas no transporte de mercadorías unha ferramenta que lles axuda a unha mellor optimización dos custos de explotación.

Ademais, a Xunta de Galicia leva a cabo diversas actuacións dirixidas á mellora da función loxística e da actividade de transporte de mercadorías. Neste portal promoveremos a incorporación de información sobre este tipo de actividades que desenvolve a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

As nosas novas
Noticia
22 xuñ 2022
Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022 O Goberno galego reforzará a Xunta Arbitral de Transportes atendendo ás demandas do sector, co que comparte a reclamación ao Goberno de España de medidas eficaces para facerlle fronte á escalada de prezos dos combustibles. Así o anunciou a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, tras a xuntanza esta mañá da Mesa do Diálogo do Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia. Nese encontro, presidido por Vázquez Mourelle, participaron o secretario xeral técnico da Consellería, Joaquín Macho, o director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, os representantes das federacións de transportistas por estrada, dos cargadores, dos intermediarios e o Clúster da Función Loxística de Galicia. A reunión serviu para poñer en común o traballo realizado nos últimos meses a través de diferentes encontros sectoriais, que serviron para identificar os principais puntos críticos da cadea do transporte e da loxística e deseñar medidas que acheguen solucións. Así, no encontro de hoxe, a Xunta e os axentes da cadea loxística plasman nun documento de consenso as medidas estruturais necesarias para facilitar o labor do transporte de mercadorías en Galicia. Ethel Vázquez informou do acordo arredor dunha serie de medidas concretas que inclúen medidas para desenvolver desde o Goberno galego e contribuír ao funcionamento harmónico do transporte de mercadorías e da cadea loxística en Galicia. Trátase, dixo, de medidas que buscan favorecer unha maior información e competitividade, como a posibilidade da obtención do Certificado de Aptitude Profesional (CAP) de xeito telemático, como demandaba o sector. Avanzou, tamén, o reforzo das inspeccións, con especial atención aos principais focos de incumprimento detectados, que son os tempos de descanso, os prazos de pago, as cargas e descargas, ou o uso de gasóleo indebido. E crearase un portal de denuncias anónimas para poñerlle freo á competencia desleal e abusiva. A conselleira destacou especialmente o compromiso adquirido pola Xunta de impulsar a creación de zonas de descanso para transportistas aproveitando instalacións privadas xa existentes, fundamentalmente as áreas de servizo. Os participantes da Mesa do Diálogo constataron que a bonificación dos 20 céntimos que se vén aplicando desde o 1 de abril e que se prevé deter o 1 de setembro resultou insuficiente, pois os prezos dos combustibles en España pasaron a superar a media europea, cando historicamente sempre estiveron por debaixo. Todos os participantes na Mesa do Diálogo coincidiron na necesidade de que o Goberno de España impulse unha serie de cambios normativos que contribúan á mellora da situación da cadea do transporte terrestre e adopte medidas conxunturais imprescindibles para paliar o forte incremento dos prezo dos combustibles. Entre esas medidas, demándase que se tramite ante a Comisión Europea unha excepcionalidade que permita a rebaixa temporal do tipo mínimo do imposto Especial sobre os Hidrocarburos, unha medida cun dobre impacto, porque permitiría tamén unha redución do pago do IVE. Ademais, a Mesa do Diálogo do Transporte de Mercadorías de Galicia, informou Ethel Vázquez, comparte a necesidade de impulsar liñas de axuda directas, de xestión sinxela, como incentivos fiscais que minoren o impacto da suba de prezos dos combustibles na economía das empresas. Finalmente, os integrantes da Mesa do Diálogo do Transporte de Mercadorías apostaron pola elaboración dun Código de Boas Prácticas nas relacións entre cargadores e transporte final que procure melloras organizativas e permita unha mellor planificación e a redución das esperas para o condutor.
Noticia
22 xuñ 2022
Santiago de Compostela, 22 xuño de 2022 O director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, destacou hoxe as axudas que ten activas o Goberno galego, de 3,5 M€, para paliar o impacto da suba do carburante no transporte interurbano de viaxeiros e urxiu ao Goberno de España a adoptar medidas inmediatas no sector do transporte de mercadorías, de competencia directa estatal. En resposta a unha pregunta no marco da Comisión 2ª do Parlamento galego, o director xeral de Mobilidade explicou que, para frear o impacto do encarecemento excepcional dos combustibles, a Xunta aprobou no mes de marzo unha liña de axudas directamente vinculadas ao prezo do gasóleo dotada con 3,5 millóns de euros. Trátase de incentivos cos que o Goberno galego garante o equilibrio das concesións de transporte público interurbano de viaxeiros, de competencia autonómica, asegurando a prestación dun servizo esencial á cidadanía e o emprego no sector. Ignacio Maestro explicou que, a través destas axudas, a Xunta achegou xa case 500.000 euros de liquidez ás empresas para aliviar o déficit xerado polo aumento do gasto en combustible desde o mes de xaneiro ata a abril. Concretou que estes incentivos chegan a supoñer unha inxección de liquidez de ata 8.000, 10.000 ou 28.000 euros mensuais, segundo os quilómetros percorridos por cada concesión. Avanzou, ademais, que nos próximos días a Xunta liquidará a axuda correspondente ao mes de maio, por importe de 200.000 euros. Ignacio Maestro puxo en valor todo o traballo realizado polo Goberno galego para compensar a caída drástica da demanda e dos ingresos no transporte interurbano de viaxeiros: durante o ano 2020 adiantando ás empresas concesionarias os cartos do fondo covid-19 estatal, que o Goberno de España non repartiu ás comunidades ata o mes de novembro; ao longo do ano 2021, con máis de 12 M€ de fondos propios, en compensación pola caída dos ingresos; e neste 2022 coas axudas de 3,5 M€ habilitadas para frear o impacto do encarecemento dos carburantes no sector do transporte interurbano de viaxeiros. O director xeral de Mobilidade subliñou a determinación da Xunta para activar mecanismos ante a escalada do prezo dos carburantes no ámbito das súas responsabilidades directas, no transporte interurbano de viaxeiros por estrada; e tamén poñendo solucións enriba da mesa no sector do transporte de mercadorías, de competencia directa do Goberno central. A este respecto urxiu ao Goberno central que aplique xa as rebaixas fiscais comprometidas ao sector de mercadorías para evitar que os transportistas inicien un novo paro que aboque a un colapso na actividade e que suporía graves consecuencias nos sectores produtivos. Pediu que “por unha vez, o Goberno demostre iniciativa na busca de solucións a medio e longo prazo”, a través da baixada de impostos e negociando coa Comisión Europea a suspensión excepcional e temporal dos tipos mínimos do imposto especial dos hidrocarburos, para poder limitar dunha forma importante o seu impacto no prezo dos combustibles. En contraposición, salientou a actitude proactiva da Xunta na busca de solucións e adiantou que, esta mesma mañá, se celebrará unha nova xuntanza co sector do transporte e da loxística para consensuar as actuacións prioritarias que faciliten o funcionamento harmónico e permanente da cadea loxística en Galicia.
Noticia
22 xuñ 2022
Valencia, 22 de xuño de 2022 O director do Igape, Fernando Guldrís, asistiu ao XXI Foro das Axencias de Desenvolvemento Rexional (ADR), que se celebra en Valencia, onde salientou a importancia do sector loxístico de Galicia para impulsar un sistema competitivo que facilite a acción exterior das empresas galegas. “A loxística constitúe a base para a apertura comercial, a competitividade e a globalización económica, converténdose en peza fundamental para o crecemento económico”, salientou Guldrís, quen destacou que a marca Galicia Logistics potencia o papel da Comunidade na loxística internacional, reivindicándoa como un “enclave estratéxico” no tráfico de mercadorías e para investimentos de alto compoñente loxístico. Neste contexto, o director do Igape reivindicou o papel que está a xogar o sector na boa marcha das exportacións galegas. “Sen un bo servizo loxístico, non poderiamos falar de que durante o último ano Galicia superou o récord histórico de exportacións”, afondou Guldrís. Unhas cifras que se están a mellorar durante este 2022 no que os datos do primeiro cuadrimestre, no que as vendas ao exterior se refire, acadaron os 9.095 millóns de euros, cun incremento do 23,5% respecto ao mesmo período do anterior exercicio. O Foro ADR, que se vén celebrando desde hai dúas décadas, permite ás Axencias de Desenvolvemento Rexional (ADR) españolas integradas na Asociación Española de ADR, entre as que se encontra o Igape, traballar e concretar os seus modelos de futuro, optimizando os servizos e apoios que prestan ao tecido empresarial. Nesta ocasión, as sesións de traballo centráronse en campos como a innovación e o desenvolvemento sostible, a dixitalización, a especialización intelixente ou as novas escolas de emprendemento. Así, o Foro incluíu obradoiros específicos sobre ditas temáticas, ademais de sesións plenarias sobre a economía do coñecemento, a propia loxística, ou o papel das ADR ante os retos da industria europea.