Dámosche a benvida ao Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

Con esta ferramenta poderás realizar simulacións do custo asociado ao transporte de mercadorías en Galicia, adaptadas ás peculiaridades sectoriais e as derivadas de aspectos singulares, como a nosa xeografía.

Ademais, tamén dispomos de información de utilidade sobre o propio sector de transporte de mercadorías en Galicia.

Realiza as túas simulacións
Selecciona o tipo de vehículo no despregable inferior e poderás realizar a simulación do teu servizo de transporte. Deste modo pódense calcular os custos asociados a cada servizo axustados ás condicións de cada empresa
Déixanos axudarte á xestión da túa actividade
Flota
Dá de alta os teus vehículos e consulta de xeito doado, e en calquera momento, os custos dos servizos con calquera deles
Simulación
Garda as simulacións que fagas para os teus vehículos e accede dende o teu perfil para consultar o seu histórico
Custes
Consulta as simulacións dos teus vehículos e compara os seus custos para unha maior eficiencia na xestión
Quenes somos
Deixa que nos presentemos

A través deste portal, a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas e empresas interesadas no transporte de mercadorías unha ferramenta que lles axuda a unha mellor optimización dos custos de explotación.

Ademais, a Xunta de Galicia leva a cabo diversas actuacións dirixidas á mellora da función loxística e da actividade de transporte de mercadorías. Neste portal promoveremos a incorporación de información sobre este tipo de actividades que desenvolve a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

As nosas novas
Noticia
20 xan 2022
O pasado 21 de decembro de 2021 publicouse no Boletín Oficial do Estado a Lei 18/2021, de 20 de decembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor e Seguridade viaria. A nova normativa aumenta os puntos a detraer por levar o móbil na man e por non facer uso do cinto de seguridade, e inclúe a realización de cursos de condución segura e eficiente certificados pola DXT para recuperar 2 puntos do permiso de conducir. Coa nova normativa detraeranse 6 puntos por: - Suxeitar o teléfono coa man mentres se conduce. - Adiantar poñendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas sen deixar a separación mínima de 1,5 metros. - Tirar obxectos á estrada ou ás súas inmediacións que poidan causar accidentes ou incendios (por exemplo, cabichas). Tamén se retirarán 4 puntos por empregar incorrectamente, ou non usar, o cinto de seguridade, e 3 puntos por levar detectores de radares instalados nos vehículos. A nova normativa suprime o marxe de 20 km/h sobre a velocidade da vía para facer un adiantamento en estradas convencionais e unifica nun prazo de 2 anos o tempo que debe transcorrer sen cometer infraccións graves para poder recuperar o saldo inicial de 12 puntos, sempre que non se perdese todo o crédito. En 2022 prevese a regulación para que as empresas de transporte de mercadorías e de persoas poidan acceder de maneira telemática ao rexistro de condutores da Xefatura Central de Tráfico en relación coa habilitación para conducir dos seus condutores profesionais.
Noticia
29 dec 2021
A Xunta de Galicia incrementa nun 25% o investimento das axudas á formación dos profesionais do sector do transporte por estrada, ás que se destinará un orzamento de 500.000 euros. O obxectivo destas axudas é mellorar as capacidades dos profesionais do sector en eidos como a seguridade viaria, a manipulación de mercadorías perigosas ou a eficiencia na xestión empresarial. Ademais inclúese a subvención de cursos para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP). Tamén se promociona a realización de iniciativas de carácter formativo noutros ámbitos como a mellora no coñecemento de diferentes idiomas. As entidades integradas no Comité Galego de Transportes por Estrada poderán presentar as solicitudes, xunto co plan formativo correspondente, ata o vindeiro 30 de xaneiro de 2022, conforme á orde de convocatoria publicada no Diario Oficial de Galicia de 29 de decembro de 2021. As entidades solicitantes deberán presentar un plan formativo que abranguerá a totalidade de cursos ou seminarios que pretendan realizar no ano 2022. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, con estes incentivos, xa posibilitou no 2020 e no 2021 a realización de 265 cursos, nos que participaron un total de 3.472 alumnos. As persoas e entidades interesadas poden ampliar información nesta dirección: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/transporte-de-viaxeiros
Noticia
22 dec 2021
O pasado 1 de decembro de 2021 publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (https://boppo.depo.gal) o acordo da Comisión negociadora polo que se aproba o texto do convenio colectivo para o persoal das empresas do sector do transporte público de mercadorías por estrada con domicilio na provincia de Pontevedra. Neste acordo participaron as organizacións empresariais ASETRANSPO e OPERADORES LOGÍSTICOS e as centrais sindicais CCOO e UGT. O novo Convenio afecta a todas as empresas dedicadas ás actividades de transporte regular e discrecional de mercadorías, operadores de transporte e ás actividades auxiliares e complementarias do transporte de mercadorías, así como as actividades de mensaxería e entrega domiciliaria, paquetería e loxística. Este acordo ten efectos económicos que se retrotraerán ao día 1 de maio de 2020 e ten vixencia ata o 31 de decembro de 2022.