Dámosche a benvida ao Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

Con esta ferramenta poderás realizar simulacións do custo asociado ao transporte de mercadorías en Galicia, adaptadas ás peculiaridades sectoriais e as derivadas de aspectos singulares, como a nosa xeografía.

Ademais, tamén dispomos de información de utilidade sobre o propio sector de transporte de mercadorías en Galicia.

Realiza as túas simulacións
Selecciona o tipo de vehículo no despregable inferior e poderás realizar a simulación do teu servizo de transporte. Deste modo pódense calcular os custos asociados a cada servizo axustados ás condicións de cada empresa
Déixanos axudarte á xestión da túa actividade
Flota
Dá de alta os teus vehículos e consulta de xeito doado, e en calquera momento, os custos dos servizos con calquera deles
Simulación
Garda as simulacións que fagas para os teus vehículos e accede dende o teu perfil para consultar o seu histórico
Custes
Consulta as simulacións dos teus vehículos e compara os seus custos para unha maior eficiencia na xestión
Quenes somos
Deixa que nos presentemos

A través deste portal, a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas e empresas interesadas no transporte de mercadorías unha ferramenta que lles axuda a unha mellor optimización dos custos de explotación.

Ademais, a Xunta de Galicia leva a cabo diversas actuacións dirixidas á mellora da función loxística e da actividade de transporte de mercadorías. Neste portal promoveremos a incorporación de información sobre este tipo de actividades que desenvolve a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

As nosas novas
Noticia
30 abr 2021
O novo Regulamento Xeral de Vehículos, que entrou en vigor o 15 de abril, prevé a limitación a un ano das baixas temporais en Tráfico dos vehículos que se encontren inactivos. O prazo empeza a contar desde a data de solicitude de dita baixa temporal e volverá automaticamente a estar en situación activa ao pasar o ano, salvo que o interesado solicite unha prórroga de dita baixa. O citado regulamento tamén obriga a facer unha inspección ITV aos vehículos que, habendo sido declarados sinistro total por unha compañía asegurador, se pretenda reincorporar á circulación ou transferir a outro titular. Este control tamén se requirirá no caso de baixa de vehículo por traslado a outro país.
Noticia
30 abr 2021
Tras a súa publicación no BOE do sábado 24 de abril, entrou en vigor o novo Real decreto 284/2021, de 20 de abril, que regula as condicións para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP) dos condutores de vehículos de transporte de viaxeiros e mercadorías por estrada, e incorpora as últimas modificacións da normativa europea en relación aos permisos de condución e á idade na que se poden expedir determinados permisos de condución aos titulares dun certificado de aptitude profesional. Ademais, reformuláronse as exencións daqueles condutores que non teñen a obriga de obter a formación específica, de conformidade coa normativa comunitaria, e flexibilizáronse os requisitos para que unha empresa autorizada como centro de formación poida prestar os seus servizos en todo o territorio nacional. En canto aos contidos formativos, esta regulación potencia a formación en seguridade viaria e en condución eficiente desde o punto de vista do consumo de combustible, as condicións meteorolóxicas extremas e as operacións especiais de transporte. Os cursos deberán referirse tamén aos sistemas de transporte intelixente e evolucionar co desenvolvemento tecnolóxico, de tal xeito que se marca como novo obxectivo que o condutor sexa capaz de anticipar e avaliar os riscos do tráfico e adaptarse a eles. Tamén se prevé a validación de horas de formación esixida por outras normas comunitarias para obter a formación obrigatoria do CAP (mercadorías perigosas, transporte de animais vivos, cursos de sensibilización para persoas con discapacidade, etc.).
Noticia
30 abr 2021
Conducir con alerxia pode aumentar un 30% o risco de sufrir un accidente durante o traxecto, segundo un estudo da plataforma acierto.com recollido pola revista da Dirección Xeral de Tráfico. Sufrir un pico de alerxia ao volante (con repetición de esbirros, ollos chorosos e constante moqueo) diminúe a atención que se presta á estrada provocando unha condución “a cegas”. A irritación e as bágoas aumentan a sensibilidade ás luces e o sol, e a sensación de fatiga afecta tamén á visión. Os consellos sinalados son: - Manter as xanelas pechadas, empregar filtros para o aire acondicionado e cambialos coa frecuencia recomendada. - Coidar a limpeza do vehículo porque o po contén ácaros, causa de moitas alerxias. - Utilizar gafas de sol axuda a reducir as bágoas. - Cambiarse de roupa (si estivemos no exterior) e lavarse a cara e os ollos antes de saír nunha viaxe longa. - Evitar conducir por zonas con moita concentración de pole (si é posible) e intentar non conducir nin ao amencer nin ao anoitecer (hai máis pole). - Consultar cun alergólogo e outros especialistas e evitar a automedicación. - Non consumir alcohol porque pode potenciar os efectos adversos dalgúns medicamentos indicados para as alerxias. - Non fumar dentro do vehículo para non agravar os síntomas. Débese consultar os niveis de pole na web da Rede Española de Alergoloxía, especialmente en desprazamentos por distintas provincias e rexións.