Dámosche a benvida ao Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

Con esta ferramenta poderás realizar simulacións do custo asociado ao transporte de mercadorías en Galicia, adaptadas ás peculiaridades sectoriais e as derivadas de aspectos singulares, como a nosa xeografía.

Ademais, tamén dispomos de información de utilidade sobre o propio sector de transporte de mercadorías en Galicia.

Realiza as túas simulacións
Selecciona o tipo de vehículo no despregable inferior e poderás realizar a simulación do teu servizo de transporte. Deste modo pódense calcular os custos asociados a cada servizo axustados ás condicións de cada empresa
Déixanos axudarte á xestión da túa actividade
Flota
Dá de alta os teus vehículos e consulta de xeito doado, e en calquera momento, os custos dos servizos con calquera deles
Simulación
Garda as simulacións que fagas para os teus vehículos e accede dende o teu perfil para consultar o seu histórico
Custes
Consulta as simulacións dos teus vehículos e compara os seus custos para unha maior eficiencia na xestión
Quenes somos
Deixa que nos presentemos

A través deste portal, a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas e empresas interesadas no transporte de mercadorías unha ferramenta que lles axuda a unha mellor optimización dos custos de explotación.

Ademais, a Xunta de Galicia leva a cabo diversas actuacións dirixidas á mellora da función loxística e da actividade de transporte de mercadorías. Neste portal promoveremos a incorporación de información sobre este tipo de actividades que desenvolve a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

As nosas novas
Noticia
19 set 2022
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade fixo pública hoxe a resolución coa listaxe das 9 asociacións profesionais e empresariais ás que se concederon axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia, que se corresponden coa convocatoria do ano 2022. No seguinte enlace ao Diario Oficial de Galicia (DOG) poden consultarse as subvencións concedidas a cada unha desta entidades, que acadan un investimento da Xunta de 500.000 euros https://acortar.link/ZaEhIL. Cómpre ter en conta que a Xunta incrementou nun 25% o investimento para este ano, fronte aos 400.000 € que destinou en pasadas convocatorias: Estas axudas van dirixidas ás entidades que se integran no Comité Galego de Transportes: asociacións ou federacións de transportistas, co obxecto de que elaboren e leven a cabo un plan formativo sobre materias de maior interese para os profesionais do sector. O departamento que dirixe Ethel Vázquez distribuíu estas axudas entre aqueles plans formativos que acadaron as maiores puntuacións, atendendo aos diversos criterios que establece a orde reguladora, entre os que se encontran a representatividade da asociación, a adecuación dos cursos ao ámbito do transporte ou a promoción do idioma galego. O obxectivo que persegue o departamento de Mobilidade da Xunta con estas axudas é que as entidades beneficiarias poidan mellorar as capacidades dos seus asociados en eidos tan importantes como a seguridade viaria, a manipulación de mercadorías perigosas ou a eficiencia na xestión empresarial. Ademais inclúese a subvención de cursos para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP), requisito imprescindible para os condutores que queiran operar no mercado profesional desde a entrada en vigor do Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo. Tamén se promociona a realización, por parte das asociacións do sector, de iniciativas de carácter formativo noutros ámbitos de interese para os profesionais do transporte, como a mellora no coñecemento de diferentes idiomas, tanto para os profesionais do taxi como para todas aquelas persoas que realizan transportes internacionais. No ano 2021 realizáronse 130 cursos ao abeiro destas axudas da Xunta, dos que se beneficiaron un total de 1.773 alumnos.
Noticia
12 set 2022
A Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor) foi galardoada co Premio Matilde Ucelay, que convoca o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma), na categoría de “Entidade”, en recoñecemento ao “carácter transformador das súas actuacións a prol da igualdade entre homes e mulleres, nun ámbito tradicionalmente masculino como é o transporte de mercadorías por estrada”. Nesta convocatoria tamén se rendeu homenaxe a: - Dolores Hayden, profesora emérita de Arquitectura, Urbanismo e Estudos Americanos na Universidade de Yale, como “pioneira na planificación e estudos habitados desde unha perspectiva feminista”, na categoría “Traxectoria persoal”. - Euskal Trenbide Sarea (ETS) polo seu proxecto “Libro branco de criterios para o deseño de estacións da rede ferroviaria vasca con perspectiva de xénero”, na categoría “Proxecto”. A concesión deste premio publicouse no BOE número 210, do 1 de setembro de 2022, e os premios entréganse o 13 de setembro. Estes galardóns renden homenaxe á primeira muller arquitecta de España, Matilde Ucelay, que obtivo a súa licenciatura en 1936 e, a pesar das dificultades, desenvolveu unha carreira de máis de 40 anos.
Noticia
12 set 2022
O Goberno de España modificou o Real decreto 640/2007, do 18 de maio, polo que se establecen excepcións á obrigatoriedade das normas sobre tempos de condución e descanso e o uso do tacógrafo no transporte por estrada. Engádense tres novas excepcións: - Transporte privado complementario de maquinaria de obra para unha empresa construtora realizado mediante vehículos ou grupo de vehículos nun radio de cen quilómetros arredor do centro de operacións da empresa, sempre que a condución dos vehículos non constitúa a actividade principal do condutor. - Transporte de formigón preamasado en vehículos especialmente fabricados para este fin nun radio de cen quilómetros arredor do centro de explotación da empresa propietaria ou arrendadora do vehículo. - Transportes realizados nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla pola equiparación ás illas dos territorios nacionais cunha superficie non superior a 2.300 quilómetros cadrados e que non estean conectadas co resto do territorio nacional mediante ponte, vado ou túnel aberto a vehículos a motor, nin linden con outro estado membro da UE. Así mesmo, modifícanse as distancias máximas de determinadas exencións, pasando de 50 a 100 quilómetros, homoxeneizándose co que se aplica noutros Estados membros. Estas modificacións foron aprobadas no Consello de Ministros do 6 de setembro de 2022, xunto coa actualización do marco normativo aéreo nacional.